F A M I L I E

       
   

 
 
 
 
   

Kurt Kusenberg mit Barbara und Sebastian um 1960